Artykuły

Budowa zbiorników ciśnieniowych

Aby zbiornik ciśnieniowy mógł działać poprawnie, musi zostać zbudowany w odpowiedni sposób i przy użyciu najwyższej klasy materiałów. Ze względu na to, że używanie substancji pod ciśnieniem niesie za sobą ryzyko wybuchu, jest to wyjątkowo istotne, a sama produkcja takich zbiorników podlega ścisłej kontroli i z góry narzuconym normom bezpieczeństwa. Przy wyborze odpowiedniego produktu do przedsiębiorstwa, liczy się także to, jaka substancja będzie do niego trafiać.

Odpowiedni dobór zbiornika ciśnieniowego

pojemne zbiorniki ciśnienioweProdukcja zbiorników ciśnieniowych odbywa się z uwzględnieniem surowych norm dotyczących bezpieczeństwa i użytych materiałów. Dzieje się to ze względu na konieczność otrzymania przez taki produkt atestów umożliwiających jego sprzedaż. Pojemne zbiorniki ciśnieniowe znaleźć można niemal w każdym zakładzie produkcyjnym. Ich funkcją jest wyrównywanie ciśnienia cieczy lub gazów. Sam dobór powinien natomiast przebiegać z uwzględnieniem tego, jaka substancja będzie do nich trafiać. Zbiornik taki skonstruowany jest z kilku podstawowych elementów. Głównym z nich jest zbiornik wewnętrzny, w którym znajdować się będzie gaz lub ciecz. Dookoła niego pozostaje wolna przestrzeń, z której odsysa się powietrza, zewnętrzna warstwa to natomiast płaszcz ochronny. Każdy zbiornik powinien być też wyposażony w zawory dopływowy i odpływowe, które gwarantują bezpieczeństwo składowania.

Odpowiednia budowa zbiorników ciśnieniowych gwarantuje, że już w użytkowanie będzie bezpieczne i nie spowoduje wybuchu. Dlatego każdy taki produkt składa się ze zbiornika wewnętrznego otoczonego szczelnym płaszczem, a także z wytrzymałych zaworów. Całość służy do wyrównywania ciśnienia cieczy lub gazów używanych w zakładach produkcyjnych. Zanim zbiornik trafi do takiego miejsca, musi uzyskać odpowiednie atesty.