Category: Bezpieczeństwo

Konieczność posiadania apteczki w miejscu pracy

Przepisy bhp nakazują, aby każdy pracownik w należyty sposób dbał o bezpieczeństwo swoje i wszystkich ludzi wokół siebie. Jest to niezbędny warunek, by nikomu nie stała się krzywda i był bezpieczny w miejscu pracy. Każde stanowisko niesie za sobą różne zagrożenia, co powoduje konieczność postępowan...

Kurtyny dymowe – ochrona w razie pożaru

Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego to kluczowy element podczas projektowania budynku. Istnieje wiele zabezpieczeń przed ogniem, ale warto pamiętać, że podczas pożaru nie tylko on stanowi niebezpieczeństwo. Równie niebezpieczny jest dym i gazy pożarowe. Jak można się przed nimi chronić? Ważna ro...