Artykuły

Co to jest ekspertyza przeciwpożarowa?

Category: Bezpieczeństwo

W przypadku większych obiektów, gdzie na ich terenie może jednocześnie przebywać wiele osób konieczne jest stosowanie dodatkowych zabezpieczeń. Dotyczy to w szczególności zagrożeń związanych z wystąpieniem otwartego ognia, który może powodować duże straty materialne oraz niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi. W celu zapobiegania wystąpienia tego zjawiska stosuje się czynne i bierne środki ochrony.

Kto sporządza ekspertyzę zabezpieczeń przeciwpożarowych?

ekspertyzy ppożDo tych pierwszych zaliczyć można między innymi systemy sygnalizacji pożaru, w skład których wchodzą: czujki, centralki, sygnalizatory, ostrzegacze, tryskacze oraz wiele innych. Warto wspomnieć, że wszystkie te urządzenia muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty oraz muszą być rozmieszczone zgodnie z aktualnym stanem prawny. Zapisy i przepisy, które są wiążące często ulegają aktualizacji. W takim przypadku zarządca obiektu może poprosić i zlecić przeprowadzenie tak zwanej ekspertyzy ppoż, której celem jest opis stanu bieżącego oraz porównanie go do aktualnie obowiązujących przepisów. W momencie, gdy zostaną stwierdzone niezgodności musi być to ujęte w raporcie sporządzanym po wykonaniu ekspertyzy. W ten sposób zarządca ma możliwość wdrożenia działań naprawczych przed audytem jednostek do tego celu uprawnionych. Jest to niezwykle istotne ponieważ w momencie stwierdzenia na takim audycie znaczących uchybień może dojść do zamknięcia obiektu co wiąże się z bardzo dużymi stratami finansowymi.

Sytuacja ta jest niedopuszczalna. Właśnie dlatego zlecane są ekspertyzy, które wykonują podmioty posiadające stosowne uprawnienia oraz pozwolenia. W ten sposób wykonana operacja jest w pełni wiarygodna co sprawia, że można ją brać pod uwagę w momencie planowania wszelkich inwestycji. Jest to niezwykle istotne ponieważ pozwala na zapobieganie niepożądanym sytuacjom oraz stratom wynikającym z tego tytułu.