Artykuły

Do czego służy fotogrametria?

Category: Usługi

Dawniej kartografowie przy zbieraniu danych do zarysowania map wykorzystywali loty balonem lub samolotem. W ten sposób obserwowali wzajemne zależności i odległości pomiędzy obiektami oraz ich wysokość, oraz ukształtowanie terenu. Współcześnie do pobierania pomiarów  i fotogrametrii wykorzystuje się bezzałogowy sprzęt, taki jak drony. 

Zbieranie danych do fotogrametrii dronem

fotogrametria dronemŻeby zebrać jak najdokładniejsze dane, odnośnie ukształtowania terenu wykorzystuje się urządzenia, które lecą nisko przy powierzchni ziemi. Jest to tak zwany nalot niskiego pułapu. Dzięki rozwojowi współczesnych technologii takie urządzenia jak dron mogą lecieć bardzo blisko ziemi i wykonywać zdjęcia, a nawet zatrzymywać się nad konkretnym obszarem. Wykonują wtedy zdjęcia, które następnie osadza się w specjalnych programach graficznych. Taka technika zwana jest fotogrametrią i wykorzystuje się ja w wielu dziedzinach, takich jak geodezja, budownictwo czy leśnictwo. Osoba kierująca dronem musi posiadać specjalne kwalifikacje, służące nie tylko do obsługi drona, ale także do obsługi specjalnych programów komputerowych. Fotogrametria dronem to dziedzina, która cały czas się rozwija, ale jest na nią coraz większe zapotrzebowanie. Wielu prywatnych przedsiębiorców zamawia dla siebie taką usługę, dzięki której są w stanie otrzymać konkretny obraz ukształtowania swojego terenu. Może on im posłużyć do dalszego planowania inwestycji budowlanych, czy do wyznaczenia dokładnych granic swojej parceli.

Drony służą nie tylko celom rozrywkowym, ale także przydają się do fotogrametrii. Coraz częściej można odnaleźć specjalistów, którzy potrafią sterować dronem, i na podstawie wykonanych przez niego zdjęć czy filmów, odwzorować ukształtowanie konkretnego terenu w programach komputerowych.