Artykuły

Dzierżawienie gruntów pod farmę fotowoltaiczną

Category: Elektronika

 

Zasoby naturalne to ogromne bogactwo człowieka. Żyjemy jednak w czasach, gdy musimy zacząć myśleć o ich oszczędzaniu. Zaczyna brakować wielu z nich, a my nie chcemy przecież wracać do czasów, gdy nie było prądu czy ciepłej wody. Dlatego odnawialne źródła energii to projekt dla nas wszystkich.

Czy warto dzierżawić grunt pod farmę fotowoltaiczną

dzierżawa gruntu pod farmę fotowoltaicznąJest kilka form pozyskiwania energii odnawialnej, jak na przykład biogazownie, farmy wiatrowe czy fotowoltaika. Przyjrzyjmy się bliżej ostatniej z nich. Często słyszymy o panelach fotowoltaicznych na domach naszych znajomych czy sąsiadów. Ale to rozwiązanie indywidualne. Na większą skalę buduje się farmy wiatrowe. Często są obecnie składową naszego krajobrazu. Będąc właścicielem ziemi, można przyczynić się do pozyskiwania zielonej energii, dodatkowo na tym zarabiając, ponieważ dzierżawa gruntu pod farmę fotowoltaiczną jest niezwykle rentowna. Oczywiście teren, na którym mogłaby stanąć taka farma, musi spełniać kilka warunków. Między innymi musi znajdować się w odpowiedniej odległości od zabudowań mieszkalnych czy dróg. Dlatego dzierżawiącymi zwykle są gospodarze rolni. Oni bowiem posiadają grunty w miejscach najmniej eksploatowanych przez ludzi. W zamian za udostępnienie gruntu otrzymujemy niemały czynsz, a często mimo to możemy na tym terenie uprawiać ziemię! Umowa jednak wymaga, aby teren udostępniać osobom obsługującym farmę. Warto zapytać w Urzędzie Gminy o tego typu inwestycje na okolicznym terenie, jeśli chcemy stać się potencjalnym wydzierżawiającym dla inwestora.

Farma fotowoltaiczna to obecnie jedno z bardziej opłacalnych nieodnawialnych źródeł energii. Aby powstała, potrzeba jednak odpowiednich gruntów, za które dzierżawca opłaca czynsz. Jeśli więc posiadamy kawałek ziemi, który spełnia wymagania prawne, to możemy wesprzeć ekologię.