Artykuły

Fachowi saperzy z doświadczeniem

Category: Usługi

Likwidacja terenów powojskowych była jednym z najbardziej czasochłonnych i trudnych elementów zagospodarowania terenu. Na obszarze miasta, bowiem, istniały dawniej aż trzy jednostki wojskowe z bardzo dużym poligonem, z czego wszystkie zostały przeznaczone do likwidacji i zabudowania. Jednak nie mogliśmy sami wykonać owej likwidacji ze względu na duże ryzyko pozostałości po materiałach wybuchowych na poligonie.

Profesjonalne likwidacyjne prace saperskie

saperzyBy móc przeprowadzić likwidację, musieliśmy więc zatrudnić firmę saperską, która miała przede wszystkim skontrolować likwidowany teren i zabezpieczyć wszelkie materiały niebezpieczne i niewybuchy, jakie mogły się tam znajdować. Jako że poligon był wykorzystywany przez trzy różne jednostki, szansa na znalezienie niebezpiecznych pozostałości była bardzo duża, więc saperzy przygotowali się do pracy odpowiednio, dysponując wozem inżynieryjnym, niemal identycznym jak te używane przez wojsko. Pojazd ten był wyposażony w lemiesz, wyciągający niewybuchy z ziemi oraz wykrywacz metali, który pomagał w odnalezieniu tych pozostałości, które były zakopane zbyt głęboko. Takie niewybuchy musiały być potem ręcznie usunięte i przeznaczone do utylizacji, która była o tyle łatwa, iż na kontrolowanym terenie nie było żadnych zabudowań, więc mógł być on wykorzystany do detonacji ładunków bez ryzyka utraty zdrowia osób postronnych.

Takie działanie bardzo przyśpieszyło jakiekolwiek prace, eliminując konieczność transportu niewybuchów do wyznaczonej strefy utylizacyjnej, która zwykle znajdowała się na aktywnym poligonie wojskowym. Byliśmy na bieżąco informowani o postępie prac, więc mieliśmy całkowitą pewność, iż po ich zakończeniu mogliśmy przystąpić do dalszych prac bez obaw o znalezienie kolejnych niebezpiecznych materiałów.