Artykuły

Gdzie stosujemy baterie kondensatorów?

Category: Usługi

Jakie są zastosowania baterii kondensatorów? Najczęstszym ich zastosowaniem do korekcji błędów zasilania prądem przemiennym jest środowisko przemysłowe, w którym stosuje się dużą liczbę transformatorów i silników elektrycznych. Ponieważ to urządzenie wykorzystuje obciążenie indukcyjne, są one podatne na przesunięcia fazowe, a współczynnik mocy opóźnia się w zasilaniu, co może spowodować utratę wydajności systemu, jeśli nie zostanie skorygowany.

Baterie kondensatorów korygują błędy zasilania

dobór baterii kondensatorówDzięki wbudowaniu baterii kondensatorów w systemie opóźnienie mocy można skorygować przy najniższym koszcie dla firmy w porównaniu z wprowadzeniem istotnych zmian w sieci energetycznej lub systemie dostarczającym sprzęt. Odpowiedni dobór baterii kondensatorów obejmuje generatory Marksa, lasery pulsacyjne, radary, badania nad syntezą jądrową, detonatory broni jądrowej oraz elektromagnetyczne karabiny i cewki. Jednostki kondensatorowe powinny nadawać się do ciągłej pracy przy prądzie RMS 1,30 razy większym niż prąd występujący przy znamionowym napięciu sinusoidalnym i częstotliwości znamionowej, z wyłączeniem stanów nieustalonych. Biorąc pod uwagę tolerancje pojemności wynoszące 1,1 CN, maksymalny dopuszczalny prąd może wynosić do 143 IN. Te czynniki nadprądowe mają na celu zaradzenie połączonym skutkom harmonicznych i przepięć do 1,10 UN włącznie, zgodnie z IS 13340. Każda jednostka kondensatora lub bateria kondensatorów musi być wyposażona w bezpośrednio podłączone urządzenie rozładowujące.

Urządzenie rozładowujące zmniejsza napięcie resztkowe od wartości szczytu wartości znamionowej UN do 50 V lub mniej w ciągu 1 minuty po odłączeniu kondensatora od źródła zasilania. Między modułem kondensatora a urządzeniem rozładowującym nie może być przełącznika, bezpiecznika ani innego urządzenia izolującego. Przed rozładowaniem urządzenie rozładowujące nie zastępuje zwarcia zacisków kondensatora i uziemienia.