Co warto wiedzieć o upadłościach?

Sytuacja na rynku zmienia się nieustannie, a przedsiębiorcy muszą reagować na nią z odpowiednią dynamiką. W przeciwnym razie może okazać się, że prowadzenie firmy skończy się dla nich poważnymi długami. Przyczyn potknięcia może być wiele, ale musimy wiedzieć, jakie kroki podjąć w odpowiedni sposób, żeby zrealizować nasze założenia i wykaraskać się z kłopotów.

Szybkie ogłoszenie upadłości uratuje nas od długów

działalność gospodarcza upadłośćW sytuacji, w której firma jest niewypłacalna, będzie mogła złożyć do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości. Najpierw jednak trzeba zająć się samą niewypłacalnością, która może oznaczać kilka różnych rzeczy. Najczęściej jest to sytuacja, w której zakład pracy lub spółka nie są w stanie regularnie opłacać swoich rachunków oraz nie wywiązują się ze swoich zobowiązań finansowych na przestrzeni przynajmniej trzech miesięcy. To najczęstszy sposób, w jaki ustala się niewypłacalność, ale nie jedyny. Problemy finansowe mogą ciągnąć się za naszą firmą przez długi czas. Gdy nie najlepiej działa nasza działalność gospodarcza upadłość może być najlepszym rozwiązaniem. Cały ten proces nadzorowany jest przez odpowiedni sąd, który będzie nie tylko wszystko sprawdzał, ale też wyznaczy odpowiednią i odpowiedzialną osobę, która zajmie się wyprowadzeniem naszej firmy z długów przez sprzedaż jej majątku, jeżeli będzie to upadłość likwidacyjna, lub w inny sposób, gdy dojdzie do pewnych ugód.

Wszystkie strony, które są wierzycielami upadającego przedsiębiorstwa, powinny zająć się tym, aby jego majątek został sprzedany w jak najlepszej cenie. Pieczę nad tym pełnić będzie syndyk, który skuteczni zrealizuje przebieg takiego postępowania upadłościowego i doprowadzi do późniejszego podziału majątku pomiędzy wszystkich wierzycieli, którzy chcą go odzyskać.