Elementy fachowej ekspertyzy geologicznej

Przed zamówieniem ekspertyzy geologicznej powinniśmy wiedzieć, czego się mniej więcej spodziewać po takim dokumencie. Powinien on nam rozjaśnić sytuację, jeśli chodzi o daną działkę pod uprawę lub budowę budynku. geolog przygotowując taki dokument musi go opracować w sposób zrozumiały dla nas oraz jednoznaczny. Chodzi o to, aby nie trzeba było doszukiwać się informacji. Powinny być czytelne oraz niezaprzeczalne.

Ekspertyza geologiczna działek budowlanych i rolnych

fachowa ekspertyza geologicznaGeolog wykonując odwierty określa, jakie cechy posada dany grunt oraz działka. Fachowa ekspertyza geologiczna zawiera część opisową oraz graficzną. W części opisowej znajdziemy informacje o rodzaju i klasie gleby, a także jej wilgotności. Można określić również skład chemiczny gleb, włącznie z wartościami odżywczymi dla roślin, co ma szerokie zastosowanie w rolnictwie. Pozwala to określić chociażby sposób dawkowania nawozów. Ekspertyza geologiczna powinna także zawierać grafikę, która dokładnie przedstawia miejsca wykonania odwiertów oraz symulację warstw gleby. Powinien być wykonany w formie mapy oraz przekroju działki. Najczęściej przydaje się to podczas zabudowy przestrzennej gospodarczej, gdzie na dużym kawałku ziemi trzeba zdecydować, który teren będzie pod uprawę, na której części postawimy budynki, a która część zostanie utwardzona do przejazdu ciężkich maszyn. 

Wiadomo, że takiej ekspertyzy nie wykonuje się co roku. Warto jest jednak raz na dziesięć lat pozwolić sobie na taki wydatek, aby wiedzieć, czy programy nawozowe są wykonane efektywnie. W budownictwie określenie poziomu wód gruntowych oraz erozji gleby pozwala określić trwałość budynku oraz podjąć decyzję, czy zacząć prace związane z naprawą fundamentu oraz wykonaniu dodatkowych odwodnień drenażowych.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Usługi