Artykuły

Innowacyjne przewierty sterowane

Category: Usługi

Układanie rurociągów podziemnych do momentu wynalezienia metody przewiertów horyzontalnych wiązało się nieodłącznie z koniecznością wykonania dewastującego infrastrukturę i środowisko naturalne wykopu. Przewierty sterowane pozwalają na wyeliminowanie tej kosztownej i niszczącej praktyki podczas budowy linii przesyłowej.

Oszczędne i szybkie przewierty poziome

przewierty horyzontalneWykorzystywana obecnie technologia budowy linii przesyłowych oparta o przewierty horyzontalne umożliwia bezwykopowe wykonanie wszystkich prac. Ma to kolosalne znaczenie nie tylko dla inwestora lecz także dla środowiska, ludzi i naziemnej infrastruktury. Inwestor decydując się na przewierty horyzontalne zyskuje na czasie oraz zaoszczędza na dużych wydatkach, które musiałby ponieść na odbudowę zniszczeń jakie powstają podczas prowadzenia wykopów. Przewierty sterowane wykonuje się bezinwazyjnie pod drogami, liniami kolejowymi, ciekami wodnymi i wieloma innymi przeszkodami. Oprócz budowy rurociągów metoda ta jest wykorzystywana do drenażu gruntów, osuszania, wzmacniania skarp, odwadniania i osuszania podziemnych ośrodków i wielu innych operacji inżynieryjnych. Rozwiązanie jakim są przewierty horyzontalne opiera się na radiolokacji magnetycznej lub elektromagnetycznej co w skrócie oznacza, że operator pracuje z sondą by precyzyjnie kierować przebiegiem przewiertu pilotażowego, który jest pierwszym etapem wykonywania prac. Wytycza on trasę podziemną przyszłego rurociągu lub wiązki okablowania. Aby osiągnąć właściwą średnicę przystępuje się do etapu drugiego nazywanego rozwiercaniem. Używa się w tym kroku rozwiertaków o odpowiednich średnicach. Zamknięcie robót następuje podczas ostatniego rozwiercania. Do głowicy zostaje podczepiony rurociąg lub okablowanie za pośrednictwem krętlika, który zostaje wciągnięty do przewiertu.

Przewierty sterowane to jedna z najlepszych metod do układania różnorodnych linii przesyłowych pozwalająca osiągnąć bardzo dobre parametry długości i średnicy. Przeciętna długość wykonywanych przewiertów to ok 200 metrów natomiast maksymalna średnica nie przekracza 1200 mm.