Artykuły

Jak wygląda legalizacja wagi?

Category: Przemysł

Waga by prawidłowo działać, musi być kalibrowana. Dzięki temu, koryguje się jej nieprawidłowe wskazania. Obecne przepisu nakazują ich regularną legalizację. Dotyczy do wag używanych w handlu obrotowym, a także przy produkcji leków, urządzęń pomiarowych styosowanych w laboratoriach do analiz, w praktyce medycznej oraz przy obliczaniu opłat ceł, targowych, premii, kar itp. 

Serwis wag – miejsce legalizacji wag

profesjonalny serwis wag w pomorskimWszystkie wagi wyprodukowane przed 2004 rokiem wymagają aktualnej legalizacji, zaś wagi zakupione po 2004 roku, przez pierwsze trzy lata mają ważną legalizację. Po upływie tego okresu, wagę należy zanieść do najbliższego punktu naprawy, bądź jeśli jest to duża waga przemysłowa, jak np. waga samochodowa, której nie da się w prosty sposób zdemontować, należy skontkaktować się z serwisem wag. W takiej sytuacji jeden z pracowników uda się do zakładu by wagę skalibrować, a także dostaryczy odpowiednie dokumenty potwierdzające dokananie legalizacji. Serwis wag to nie jedyne miejsca, w którym legalizacji możemy dokonać, z naszym urządzeniem możemy udać się także do Urzędu Miar. Jednak profesjonalny serwis wag w pomorskim znacznie łatwiej będzie znaleźć, a po drugie od razu ustawi on nam urządzenie, natomiast urząd kalibracji nie dokonuje, w wyniku czego zapłacimy tylko za koszty badania. Dowód legalizacji wagi stanowią hologragficzne naklejki, które umieszcza się w pobliżu tabliczki znamionowej urządzenia.

Warto wiedzieć, że w obecnych czasach nie ma już konieczności posiadania świadectwa zgodności CE, które często jeszcze dołączają producenci. Obecnie o legalizacji wagi świadczą tylko naklejki, a dokumenty legalizacyjne w postaci świadectwa wydaje się jedynie w przypadku zniszczenia tabliczek znamonywych czy naklejek legalizacyjnych.