Artykuły

Metody i cele wyważania wirników

Category: Usługi

W silnikach elektrycznych i nie tylko, jedną z najważniejszych rzeczy jest wirnik. On odpowiada za odpowiednią pracę silnika. Działają na niego różne siły i jego prawidłowe wyważenie, to gwarancja bezawaryjnej pracy silnika. Do tego celu, służą maszyny wyważające wirniki i mierzące poziom drgań danej maszyny.

Po co stosuje się wyważanie?

Stosuje się tą metodę, wyważanie wirnikóww celu wyeliminowania drgań, które wytwarza niewyważony wirnik, mogących spowodować zniszczenie obudowy lub całego silnika. Uszkodzeniu ulega wtedy łożyskowanie silnika i powoduje dalsze szkody, prowadząc do degradacji całej maszyny. Zaniedbanie tej sprawy, prowadzi do bardzo kosztownych w efekcie napraw lub wymiany całego silnika. Podstawową cechą silnika niewyważonego są jego zwiększone drgania. Wyważanie wirników, wykonuje się w specjalnych punktach wyważania. Posiadają one, wyspecjalizowane maszyny zwane wyważarkami, które dokonują szczegółowych pomiarów parametrów i odchyleń od normy dla danego wirnika. Mierzą drgania oraz prędkość obrotową silnika. Na podstawie tych pomiarów, można dokonać oceny silnika, pod względem jego możliwości dalszej płynnej i bezawaryjnej pracy. Wyważenie, dzieli się na statyczne oraz dynamiczne. Dynamiczne, w przeciwieństwie do statycznego, uwzględnia odchylenia od normy w trakcie obrotu silnika.

Wyważanie wirników, to podstawowa rzecz w diagnostyce silników opartych na wirnikach. Dzięki niej, można uwzględnić niepożądane wady, jak również uniknąć zniszczeń silnika, mogących powstać na skutek drgań, wytwarzanych przez wadliwy element. Dobrze wyważony wirnik, może odwdzięczyć się długą i bezproblemową pracą, nie narażając właściciela na koszt naprawy zniszczonych części, powstałych na skutek braku diagnostyki silnika pod kątem drgań.