Artykuły

Na czym polega zjawisko zapadów napięcia?

Category: Przemysł

 

Zapad napięcia jest to nic innego jak nagłe zmniejszenie napięcia zasilającego, po którym w krótkim czasie wzrost napięcia powraca do początkowej wartości. Przyjęło się, że zwykle czas trwania zapadu wynosi od 10ms do 1 minuty. Różni się on od przerwy w zasilaniu, która prowadzi do całkowitego odizolowania od źródła zasilania.

Redukcja zapadów napięcia

zapady napięciaGłówna przyczyną przez, którą występują zapady napięcia są zwarcia występujące w systemie elektroenergetycznym. Mogą one zakłócić pracę zarówno systemów informatycznych czy też sterowania jak i pracę przekaźników lub falowników. W wielu przypadkach nawet krótkie zapady mogą być przyczyną zwiększenia kosztów wielu procesów. Wśród przyczyn pojawiającego się zjawiska zapadu możemy wyróżnić dwa rodzaje. Są ro przyczyny zewnętrzne oraz wewnętrzne. Wśród zewnętrznych możemy wyróżnić bardzo dobrze nam znane wyładowania atmosferyczne, silne wiatry czy też śnieg. Są to zatem przyczyny, na które zwykle nie mamy wpływu. Do kolejnej grupy zaliczamy wszystkie przyczyny zależne od systemu zasilającego. Są to wspomniane wcześniej zwarcia, a także uszkodzenia izolacji. Największym minusem zapadów napięcia jest ich nieprzewidywalność. W dużej mierze zależą one jednak od rodzaju sieci zasilającej. Do opisania zapadów napięcia używa się wielu parametrów. Są to na przykład: czas trwania zapadu, napięcie resztkowe, strata napięcia zapadu, energia zapadu napięcia, indeks zapadu napięcia czy też indeks jakości energii.

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwa wystąpienia zapadów warto już na etapie projektowania wprowadzić urządzenia oraz instalacje, które zwiększają odporność na zapady napięcia. Całkowita eliminacja zwarć jest właściwie niemożliwa, jednak istnieją sposoby na zmniejszenie ich liczby. Może być to między innymi stosowanie izolowanych przewodów w liniach napowietrznych.