Artykuły

Nowe metody zbrojenia betonu

Category: Budownictwo

Beton, jako obecnie najbardziej popularny materiał budowlany, zawdzięcza tą pozycję pewnej rewolucji. Znawcy tematu, wiedzą, że sam beton ma pewne wady, które szybko ujawniają się w konstrukcjach budowlanych, a do najważniejszej wady należy oczywiście jego mała odporność na rozciąganie. Na szczęście tą cechę poprawia zbrojenie.

Godne polecenia zbrojenia rozproszone w betonie

polecane zbrojenie rozproszone do betonuOdkryto, że beton sam w sobie jest bardzo mocnym materiałem, ze względu na ściskanie. Jednak w drugą stronę, czyli tą rozciągającą już tak łatwo nie jest. Na szczęście zauważono, że poprzez zastosowanie zbrojenia betonu w formie stalowych prętów znacząco wzrastają wytrzymałości betonu na rozciąganie. Stal po prostu w tym momencie przejmuje te obciążenia na siebie, nie angażując w to połączeń wewnętrznych betonu. Tak więc zaczęto stosować zbrojenie w betonie, które przeszło już także pewnego rodzaju rewolucję. Obecnie produkuje się bardzo wytrzymałe betony bez ich zbrojenia grubymi prętami. Dobrze sprawdza się tutaj często polecane zbrojenie rozproszone do betonu, które działa w oparciu o włókna stalowe zmieszane już w mieszance betonowej. Takie włókna działają w dokładnie taki sam sposób jak pręty stalowe, gdyż przejmują siły rozciągające beton. Jednak w przeciwieństwie do prętów, działają w wielu kierunkach, ze względu na ich losowe rozproszenie. Taki element betonowy jest bardzo mocny w dowolnym kierunku rozciągania.

W przypadku prętów stalowych musimy już na etapie projektu przewidzieć, w którą stronę będą działały siły rozciągające. Dopiero, aby im przeciwdziałać to musimy w odpowiedni sposób umieścić tam pręty stalowe. W przypadku betonu ze zbrojeniem rozproszonym, ten kierunek nie jest istotny, ponieważ taki beton jest zabezpieczony dla dowolnego kierunku sił rozciągających.