Artykuły

Optymalne wykorzystanie wód opadowych

Category: Rolnictwo

Woda deszczowa jest cennym zasobem, a odpowiednie skierowanie jej do wód gruntowych, może przynieść dodatkowe korzyści finansowe. Aby odpowiednio zarządzać wodą deszczową , konieczne staje się zastosowanie instalacji, która zapewni przesączanie się większej ilości wody do gleby.

Zrównoważone zarządzanie wodą deszczową

studnie chłonneBardzo ważny dla życia jest dostęp do czystej wody pitnej. I to nie tylko dla życia ludzi, ale również otaczającej nas przyrody. Skoro już możemy i umiemy zarządzać prawie każdą dziedziną naszego życia, to dlaczego nie zacząć zarządzać wodą deszczową? Korzyści płynące ze zrównoważonego zarządzania wodą deszczową, są porównywalne do korzyści płynących z zarządzaniem finansami. Przekazywanie poprzez specjalne studnie chłonne, jak największej ilości wód deszczowych do wód podziemnych, nie tylko je oczyści, ale również przyczyni się do pielęgnacji naszych ogrodów, a także finansów. A to wszystko dzięki odpowiedniej konstrukcji studni, która zanim oczyści wodę i przekaże ją do głębszych warstw ziemi, nawodni ogrody, wchłonie kałuże, rozwiąże problemy z wilgocią w domach, oraz usunie potrzebę korzystania z drogich systemów kanalizacyjnych. Studnie chłonne różnią się od klasycznych studni tym, że są łatwe i szybkie w montażu, nie wymagają dodatkowego osprzętu i dużego wykopu. Najważniejsza jednak korzyść to duża powierzchnia przesączająca, oraz skuteczność w każdym rodzaju gleby, nawet w glebie gliniastej.

Konstrukcja studni, zapewnia również pożywienie dla mikroorganizmów, które żywią się zanieczyszczeniami występującymi w wodach opadowych. Organizmy te osadzają się na powierzchni studni, tworząc bio-filtry oczyszczające wodę, zanim ta dostanie się do gleby. To z kolei znacząco wpłynie na jakość wód podziemnych i w dalszej perspektywie na jakość naszego życia.