Artykuły

Pomoc dla bydgoszczan ze strony Unii Europejskiej

Category: Biznes

Polska od piętnastu lat jest członkiem Unii Europejskiej. Przez ten czas wiele się zmieniło w naszym kraju. Polska wciąż może liczyć na dosyć duże dotacje ze strony Unii Europejskiej. Wspierane są liczne inwestycje w miastach i na wsiach.

Unia Europejska wspiera inwestycje w Bydgoszczy

dotacje unijne w BydgoszczyInwestycje miejskie wspierane przez Unię Europejską prowadzą niechybnie do poprawienia warunków życia mieszkańców. Bydgoszcz jest jednym z miast, które w odpowiedni sposób wykorzystują środki unijne. Nie ulega wątpliwości, że miasto nad Brdą wypiękniało, pojawiło się wiele terenów zielonych, a ponadto mieszkańcy mogą liczyć na liczne atrakcje. Można zatem stwierdzić, iż dotacje unijne w Bydgoszczy zrobiły wiele dobrego. Bez nich ciężko byłoby przeprowadzić do końca szeregu inwestycji, jak chociażby rewitalizację Wyspy Młyńskiej i przebudowę Kanału Bydgoskiego. Dzięki dotacjom unijnym powstało również kilkadziesiąt kilometrów nowych ścieżek rowerowych, a ponadto przebudowie uległy główne ronda, co miało na celu usprawnienie komunikacji. Zresztą Bydgoszcz nie jest jedynym przykładem miasta, które dobrze wykorzystało przysługujące środki unijne. Trzeba również wspomnieć o Warszawie, Gdańsku i Krakowie. Oprócz miast na obecności w Unii Europejskiej skorzystały również polskie wsie. Dzięki dotacjom unijnym udało się choć trochę zmniejszyć przepaść pomiędzy naszym krajem a państwami należącymi do tak zwanej Starej Unii Europejskiej.

Nie ulega wątpliwości, że Bydgoszcz bardzo się zmieniła na przestrzeni ostatnich lat. W mieście nad Brdą prowadzone są inwestycje, które w większości przypadków są finansowane przez władze miejskie. Sporą część kosztów pokrywa również Unia Europejska. Bez dotacji unijnych ciężko by było przeprowadzić inwestycje do końca.