Artykuły

Samoczynne urządzenia tryskaczowe

Category: Przemysł

Bezpieczeństwo ludzi oraz mienia to jedna z najważniejszych kwestii jeśli chodzi o obecne standardy oraz wymogi krajowe jak i również międzynarodowe. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony zarówno ludzi jak i dóbr materialnych w budynkach stosowane są nowoczesne zabezpieczenia, które składają się na bardziej rozległe instalacje.

Fachowy montaż instalacji przeciwpożarowej

fachowe instalacje tryskaczoweW zależności od specyfiki obiektu niektóre ze zjawisk mogą przybierać dynamiczniejszy przebieg niż w innych przypadkach. Region czy położenie geograficzne wpływają na technologie, które należy zastosować w obiekcie. W miejscach położonych wysoko w górach istnieje problem z przepompowywaniem wody z sieci wodociągowej. W tym celu w miarę możliwości obiekty wyposaża się we własne zbiorniki wody, które pozwalają wykorzystać ją zarówno do celów użytkowych jak i do celów technicznych. Jednym z najbardziej niebezpiecznych zjawisk jest pożar, który może zniszczyć doszczętnie konstrukcję obiektu. Jest to szczególnie newralgiczne wszędzie tam, gdzie przebywają ludzie. W tym celu w budynkach takich stosuje się fachowe instalacje tryskaczowe, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony przed rozprzestrzenianiem się ognia. Instalacja tryskaczowa pozwala w odpowiednim momencie ugasić ogień. W przypadku, gdy cel ten jest nieosiągalny a pożar rozprzestrzenia się, instalacja tryskaczowa zapewnia bezcenny czas w wyniku tłumienia ognia.

Czas ten jest niezbędny do ewakuacji ludzi przebywających w obiekcie. W niektórych przypadkach instalacje tryskaczowe zapewniają również czas na dojazd straży pożarnej, która podejmując odpowiednie działania może ograniczyć straty materialne oraz nie dopuścić do ingerencji w konstrukcję nośną obiektu. Pozwala to oczyścić teren po pożarze i ponownie zagospodarować budynek.