Artykuły

Składowanie odpadów medycznych

Category: Uroda

Odpady medyczne nie są tożsame z odpadami, np. spożywczymi. Ich zachowanie w środowisku jest znacząco inne i stanowi dla niego poważne zagrożenie, w tym również zagraża zdrowiu ludzi. Z tego też powodu, odpady medyczne należy przechowywać w specjalnych, przystosowanych do tego pojemnikach.

Czym jest pojemnik na odpady medyczne?

pojemniki na odpady medyczneOdpady medyczne, ze względu na swoje właściwości, należy przechowywać i utylizować we właściwy, regulowany przepisami, sposób. Do przechowywania odpadów służą pojemniki na odpady medyczne, które możemy znaleźć we wszystkich jednostkach, które takie odpady wytwarzają (przede wszystkim wszystkie placówki służby zdrowia). Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, odpady medyczne podlegają natychmiastowej segregacji na: zużyte materiały opatrunkowe, odpady z sal operacyjnych, odpady z oddziałów zakaźnych, tkanki ludzkie i zwierzęce, a także przeterminowane leki i opakowania po lekarstwach. Odpady można składować w workach lub w utwardzonych pojemnikach, przy czym tylko do tych drugich możemy wyrzucać wszystkie odpady medyczne, łącznie z tymi o ostrych krawędziach i zakończeniach. Pojemniki takie dostępne są w różnych wielkościach związanych z pojemnością i cechują się bardzo dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne, czynniki chemiczne oraz działanie wilgoci. Gwarantuje to niezawodność i bezpieczeństwo składowania i transportowania odpadów medycznych, co chroni społeczeństwo przed zagrożeniem epidemiologicznym.

Nie bez powodu kwestie związane z odpadami medycznymi regulowane są osobną ustawą. Zagrożenie z ich strony jest zbyt duże, a jednocześnie nie możemy żyć bez wytwarzania tych odpadów. Dlatego też odpady medyczne są segregowane, izolowane i odpowiednio zabezpieczane, po czym właściwie utylizowane przez wyznaczone firmy.