Artykuły

Skuteczne zabezpieczenia konstrukcji stalowych

Category: Usługi

Ogień jest żywiołem, który może zagrozić każdemu z nas, bez względu czy się znajdujemy w budynku czy poza nim. Jednak najniebezpieczniejsze w sytuacji pożaru są wszelkie konstrukcje wykonane ze stali, ponieważ jest ona mało odporna na ogień.

Z jakich zabezpieczeń przeciwpożarowych można korzystać?

zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowychWiększość budynków wykonana jest z cegieł lub żelbetowowych płyt. Jednak są to dość drogie materiały budowlane, dlatego niektórzy konstruktorzy zastępują je stalowymi konstrukcjami. Są one wytrzymałe, ale tylko do momentu pojawienie się pożaru. Stal szybko osiąga temperaturę krytyczną, która oznacza, że konstrukcja może ulec zawaleniu, ponieważ traci połowę swojej wytrzymałości. Przeciętnie stalowa konstrukcja taki poziom uzyskuje w ciągu dziesięciu minut od wybuchu pożaru, a jeśli w budynku znajdują się substancje i gazy łatwopalne, to nawet w ciągu jednej sekundy. To wymusza na konstruktorach obowiązek stosowania odpowiednich środków zapobiegawczych. Zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowych dzielą się na czynne i bierne. Czynne mają na celu poinformowanie na czas o pojawieniu się pożaru i szybkie jego ugaszenie dostępnymi środkami, jeżeli jest to możliwe. Natomiast bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe skupiają się ochronie stalowej konstrukcji i są najczęściej w nią wbudowane. Żeby stal było odporna na działanie wysokich temperatur, to musi być pokryta odpowiednimi powłokami. Są to na przykład specjalne płyty, wełna mineralna czy nawet farby ognioodporne znajdujące się na powierzchni stali.

Pożar w takim budynku bardzo trudno ugasić, gdyż ryzyko zawalenia się konstrukcji stalowej jest zawsze znacznie większe niż w przypadku budynków murowanych. Z pewnością stosowanie obu rodzajów zabezpieczeń przeciwpożarowych jest pożądane, bo zwiększa bezpieczeństwo.