Artykuły

Usługi serwisu oraz konserwacji kolektorów słonecznych

Category: Budownictwo

Coraz więcej osób z Białegostoku oraz okolic decyduje się na modernizację instalacji grzewczych a także na montaż nowoczesnych rozwiązań. Jest to w dużej mierze podyktowane dostępnością środków finansowych z programów operacyjnych zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Dzięki temu zainteresowane osoby mogą uzyskać dotację, która często sięga kilkudziesięciu procent całości kosztów kwalifikowanych.

Instalacje alternatywnych źródeł energii na terenie Białegostoku

solary serwis białystokOprócz dotacji dostępne są również kredyty na warunkach preferencyjnych. Wszystko to sprawia, że wiele osób chcących przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego decyduje się na tego typu rozwiązania. Nie jest to jednak jedyna przesłanka. Urządzenia takie jak solary potrafią bowiem przynieść spore oszczędności. W związku z czym nie są one jedynie rozwiązaniem chroniącym środowisko, ale również inwestycją która ma przynosić określone zyski. Żeby tak było zainstalowane solary należy regularnie kontrolować oraz konserwować co pozwoli utrzymać ich wydajność a także przedłużyć żywotność. W związku z tym często zlecany jest solary serwis białystok, który ma na celu przegląd instalacji oraz jej konserwację. Z reguły ogranicza się ona do sprawdzenia wszystkich kluczowych elementów systemu a także utrzymaniu czystości samych urządzeń. Podczas użytkowania bowiem na powierzchni kolektora gromadzi się warstwa pyłu, która może powodować spadek wydajności. Dzięki solarom możliwe jest podgrzewanie wody, która następnie wykorzystywana jest przez osoby zamieszkujące obiekt do mycia czy innych procesów wymagających tego rodzaju medium.

W określonych przypadkach woda jest również wykorzystywana w instalacjach grzewczych obiektu. W większości rozwiązań jest ona jednak wykorzystywana jako ciepła woda użytkowa. Ponieważ energia pozyskiwana przez solary zależy od pory dnia potrzebny jest zbiornik buforowy, który w razie konieczności będzie umożliwiał dogrzanie wody do zadanej temperatury poprzez wbudowaną grzałkę. Oprócz tego powszechnie wykorzystywane są również panele fotowoltaiczne.