Artykuły

W jakim celu przeprowadza się neutralizację ścieków?

Category: Budowa i przemysł

Ścieki to zużyte roztwory, ciecze, zawiesiny, fekalia, odpady stałe odprowadzone za pomocą rurociągów. W postaci ścieków odprowadzane jest wiele odpadów przemysłowych. Ze względu na szkodliwość ścieków przemysłowych, komunalnych należy je podać oczyszczeniu w oczyszczalniach ścieków.

Proces neutralizacji ścieków

neutralizacja ściekówW firmach produkcyjnych  wykorzystywane są nowoczesne urządzenia, które redukują pH ścieków. Przywrócenie naturalnego pH  pozwala odprowadzić ścieki do kanalizacji.W procesie oczyszczania ścieków mogą być zastosowane metody chemiczne, mechaniczne, biologiczne, mieszane. Wszystko zależy od rodzaju ścieków.Mechaniczne oczyszczanie ścieków pozwala na usunięci zawiesin organicznych. Do tego stosuje się sita, piaskownicy, kraty. W przypadku ścieków przemysłowych wykorzystuje się związki chemiczne do oczyszczenia ścieków. Oczyszczenie ścieków przemysłowych można prowadzić za pomocą kilku metod. Jedną z nich jest neutralizacja , która polega na zobojętnieniu ścieków o odczynie kwaśnym lub alkalicznym.W sklepach dostępne są preparaty, przez co  neutralizacja ścieków jest skuteczna.W tym celu stosuje się m.in.: mleko wapienne, tlenek siarki. Właściwe oczyszczenie ścieków to proces biologiczny, w którym biorą udział bakterie, które żywią się węglem, fosforem, azotem. Taki proces odbywa się w betonowych zbiornikach. Oczyszczanie ścieków to długi i trudny proces przeprowadzany przez wykwalifikowanych ekspertów. Mając swój dom może stworzyć własna przydomową oczyszczalnie ścieków. Jest to alternatywa dla tradycyjnego szamba.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków działa w sposób tlenowych lub beztlenowy. Cena takiej oczyszczalni zależy do wykorzystanej technologii. W koszty trzeba również doliczyć budowę potrzebnej  infrastruktury. Nakłady finansowe na taką oczyszczalnie ścieków zwracają się po kilku latach. Jest to rentowne i komfortowe rozwiązanie.