Artykuły

Wentylatory do stanowiska pracy

Remont przestarzałej hali produkcyjnej obejmował nie tylko całkowitą wymianę urządzeń na stanowiskach pracy, ale również unowocześnienie infrastruktury. Postanowiliśmy również wyeliminować największe problemy, które zgłaszali pracownicy, a które powstawały w trakcie wykonywania zadań na stanowisku.

Wentylacja odciągowa do hali produkcyjnej

wentylator wyciągowyGłównym problemem na stanowiskach, jaki zgłaszali pracownicy, był brak wentylacji. Było to szczególnie dotkliwe na stanowiskach lakierniczych i szlifierskich, gdyż zapylenie i bardzo duże stężenie oparów często niesamowicie utrudniało a czasem wręcz uniemożliwiało wykonywanie zadań, i nawet używanie masek przeciwpyłowych nie eliminowało problemu całkowicie. Nowa hala miała więc otrzymać nie tylko nowoczesne urządzenia, ale też wysokiej jakości system wentylacji odciągowej. Na każdym stanowisku miał zostać zainstalowany wentylator wyciągowy, usytuowany tak, by całkowicie eliminować pył i opar powstały podczas wykonywania prac, ale jednocześnie nie przeszkadzać i nie utrudniać pracownikom wykonywania konkretnych zadań. Wentylatory te były wyposażone w czujniki poziomu zapylenia, działając tylko wtedy, gdy przeprowadzane były jakiekolwiek prace. Pozwalało to nie tylko zaoszczędzić zużycie energii, ale również zmniejszyć obciążenia na jakie owe wentylatory były narażone.

Przewody wentylacyjne pozwalały na odciągnięcie zebranego pyłu na zewnątrz hali w bezpiecznej odległości od wyjść, głównych czy ewakuacyjnych. Wentylacja miała ogromną moc wyciągową, i musiała być użytkowana z zachowaniem odpowiedniej ostrożności, gdyż ciąg był na tyle mocny, iż bez większego trudu usuwał stalowy pył i odpady poobróbkowe. Wielu pracowników było również bardzo zadowolonych z wyeliminowania konieczności używania odkurzaczy przemysłowych na stanowiskach.