Artykuły

Wymogi odnośnie jakości betonu

Category: Budownictwo

Bloczki betonowe to jeden z najpopularniejszych materiałów wykorzystywanych przy budowie domów czy w innych tego rodzaju okolicznościach. Istnieje szereg powodów, dla których zyskały one tak dużą popularność. W pierwszej kolejności należy wspomnieć o tym, że ich wyprodukowanie nie wiąże się z dużymi kosztami, przez co również nie jest drogim ich zakup. Bloczki betonowe to materiał trwały, który można łączyć z innymi materiałami budowlanymi.

Wymagania odnośnie jakości bloczków betonowych

pn en 206Tak bloczki betonowe, jak inne materiały stosowane w budownictwie, muszą przejść szereg badań, zanim zostaną wprowadzone do powszechnego obrotu. Badania takie są zresztą również ponawiane, ponieważ wojewódzkie urzędy nadzoru budowlanego mają uprawnienia do poddawania kontrolom różnych elementów budowlanych, takie testy odbywają się w specjalnych laboratoriach, w których materiały budowlane poddawane są różnego rodzaju próbom. Odnośnie bloczków betonowych kluczową kwestią stanowi spełnienie wymogów normy pn en 206, wydanej przez Polski Komitet Normalizacyjny. Normy takie się zmieniają, praktycznie cały czas wspomniana organizacja wydaje uaktualnienie, często dotyczące przykładowo kwestii związanych z jakością, koniecznym bywa zatem czasami wielokrotne poddawanie badaniom jednego produktu.

Opisywana powyżej norma dotyczy nie jedynie bloczków betonowych, ale w powiązaniu z inną, starszą, należy ją odnieść do całości produkcji betonu. Są w niej zawarte wymagania odnośnie procesów produkcyjnych, wymagań, jakie produkt musi spełnić, jego właściwości, oraz zgodności z modelami. Jak widać wiec w świetle polskiego prawa nawet produkcja betonu staje się dość skomplikowaną kwestią, wymagającą przeprowadzenia serii specjalistycznych badań, a co za tym idzie nakładów finansowych.