Artykuły

Znaczenie rejestratorów temperatury

Category: Sklep

Stabilne warunki otoczenia to nie zawsze tylko kwestia komfortu. Często odpowiednia i stała wartość temperatury i wilgotności powietrza ma decydujący wpływ na jakość oferowanych produktów, możliwość ich bezpiecznego przechowywania i konserwacji a w skrajnych przypadkach na zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne w przypadku żywności z krótkim terminem przydatności do spożycia.

Rola rejestratora temperatury

rejestratory temperaturyNiezbędnym elementem wyposażenia magazynów, hal produkcyjnych, chłodni czy laboratoriów są rejestratory temperatury. Aparaty te pozwalają na długoterminowe i profesjonalne monitorowanie takich parametrów jak temperatura i wilgotność powietrza w obiektach oraz na odpowiednio szybkie reagowanie w przypadku znacznej zmiany warunków wewnętrznych. Posiadają one szeroką skalę pomiarów, możliwość zapisu nawet kilkunastu tysięcy odczytów i łatwego transferu danych z urządzenia na komputer za pomocą wejścia USB. Rejestratory wielokanałowe pozwalają na odczyt i zapis danych zebranych z kilku miejsc pomiarowych jednocześnie. Niektóre z rejestratorów mają możliwość podpięcia sondy zewnętrznej, służącej do badania temperatury towarów. Te stosowane w magazynach żywności czy laboratoriach mają wyjątkowo dokładne możliwości pomiarowe. Pozwalają na monitorowanie łańcucha chłodniczego i produktów wrażliwych na zmiany temperatury. Wszystkie posiadają własne zasilanie, najczęściej na baterie oraz duży czytelny wyświetlacz.

Możliwość monitorowania zmian temperatury w wyżej wymienionych sytuacjach to nie tylko pewność co do jakości magazynowanych towarów i ich prawidłowego przechowywania, ale też możliwość uniknięcia ogromnych strat oraz kosztów, spowodowanych niewłaściwymi warunkami przechowywania i transportu. Zapewnienie bezpieczeństwa w tych kwestiach to nie tylko dobra wola ale obowiązek odpowiedzialnych za to podmiotów.